LYRICS: Choplife Soundsystem, Mr Eazi & Ami Faku – Wena

Choplife Soundsystem, Mr Eazi & Ami Faku – Wena

Choplife Soundsystem, Mr Eazi & Ami Faku Wena Mp3 Lyrics

Hayi wena Bugijimi izolo
(No you were running away not so long ago)

Bheka nou
Sewu’yandazi today
(But look, today you act like you know me)

Umama wayendiyala
Wathi mntanami
Uzulumkele
(My mom warned me and said I should be careful)

Hayi wena Bugijimi izolo
(No you were running away not so long ago)

Bheka nou
Sewu’yandazi today
(But look, today you act like you know me)

Umama wayendiyala
Wathi mntanami
Uzulumkele
(My mom warned me and said I should be careful)

Ngoba Wena uyaz
Akekho
Ofana nawe
Apha elizweni
(Because you should know there’s nobody else like you in this entire world)

Wena uyaz
Akekho
Ofana nawe
Apha elizweni
(You should know there’s nobody else like you in this entire world)

I just wanna know what’s on your mind
Baby I have been loving you long time (no no)
Right now I’m ready to kick it down

Sendakhetha ukuthula
Ndibaleke
Phela awundazi kahle
(I’ve decided to be silent and run away cause you clearly don’t know me)

Sendakhetha ukuthula
Ndibaleke
Phela awundazi kahle
(I’ve decided to be silent and run away cause you clearly don’t know me)

Sendakhetha ukuthula (sendakhetha ukuthula)
Ndibaleke (sendakhetha)
Phela awundazi kahle (Phela awundazi kahle)
(I’ve decided to be silent and run away cause you clearly don’t know me)

Sendakhetha ukuthula (sendakhetha ukuthula)
Ndibaleke (sendakhetha)
Phela awundazi kahle (Phela awundazi kahle)
(I’ve decided to be silent and run away cause you clearly don’t know me)

Ngoba Wena uyaz
Akekho
Ofana nawe
Apha elizweni
(Because you should know there’s nobody else like you in this entire world)

Wena uyaz
Akekho
Ofana nawe
Apha elizweni
(You should know there’s nobody else like you in this entire world)

I just wanna know what’s on your mind
Baby I have been loving you long time (no no)
Right now I’m ready to kick it down
Ready to kick it down